Bildiri Gönderimi için son tarih 5 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
 

ECVS Diplomatı, DVM, Veteriner Cerrah Ceriel Maas

Utreht Üniversitesi, Hollanda

Ceriel, Hollanda Utrecht Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olmuştur. İki yıl boyunca Anatomi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak yer aldıktan sonra 2002 yılında yine Utrecht Üniversitesi Pet Hayvanları Kliniği'nde küçük hayvan cerrahisi konusunda doktorasını yapmıştır. Amsterdam ve Oisterwijk'te yaptığı alan uzmanlık çalışmaları ile Avrupa Veteriner Cerrahi Koleji'nden sertifikasını alarak 2009 yılından beri çalıştığı ve 2012 yılında ortağı olduğu Uzman Veteriner Hekimler Hastanesi'ne geçiş yapmıştır.  
Ceriel, Voorjaarsdagen'de düzenlenmiş olan Avrupa Veteriner Hekimliği Konferansı'nın bilimsel komitesinde yer almaktadır. Uluslararası birçok kongre, konferans ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almaktadır. Nöroşirurji ve ortopedi ana çalışma konularıdır, ayrıca klinik çalışmaları dışında da haftanın bir gününde üniversitede öğretim görevlisi olarak görev almaktadır.