Bildiri Gönderimi için son tarih 5 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
 

Prof. Dr. Iuliana Ionascu, DVM, PHD

Bükreş Üniversitesi, DİVET Veteriner Acil Hastanesi, Romanya

Bükreş Veteriner Hekimliği Fakültesinden 1997’de mezun olmuş ve 2001 yılında başladığı Cerrahi Doktorasını 2005 senesinde almıştır.

18 senenin üzerinde eğitim verdiği Veteriner Hekimliği Fakültesinde Associate Profesördür. Klinik araştırmalar, karşılaştırmalı terapiler, oküler küre farklı lezyonların mikroskobik kesitleri başta olmak üzere Veteriner Oftalmoloji alanında pek çok bilimsel yayını ve kitapları vardır.

En dikkat çeken kitapları: Veteriner Oftalmoloji Atlası (2013) ve Terapötik Veteriner Oftalmoloji Rehberi (2015), 300’den fazla kütüphanede, dünya genelinde veteriner kliniklerde ve Türkiye’de bulunmaktadır.

Davetli konuşmacı olarak ulusal ve uluslararası sayısız bilimsel kongreye iştirak etmiştir.

Avrupa Veteriner Tıp Derneği’nin yönetim kurulu üyesi ve Romanya Veteriner Oftalmoloji Derneği başkanı olarak, birçok özel workshopun ve konferansların organizatörlüğü ve öncülüğünü yapmıştır.

Veteriner oftalmoloji alanındaki 18 yıllık tecrübesi, veteriner hekimlerin teşhise yöneli sorunlarına cevap verebiliecek öneriler ortaya koyabilmesini, oftalmolojik cerrahi teknikleri ve karşılaştırmalı terapötik planlar ile en güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamaktadır.