Bildiri Gönderimi için son tarih 5 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
 

Prof. Dr. Murat Sarıerler

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi / Türkiye

Aydın’da 1970 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Murat SARIERLER, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olmuştur. Yine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Cerrahi Anabilim Dalında 1992-1999 yılları arasında doktora eğitimini almış, bu arada 1994 yılında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevliliği sınavını kazanmıştır. Doktora eğitimi tamamlanınca Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında göreve başlamış, 2000 yılında Yardımcı Doçent Dr., 2005 yılında Doçent Dr. ve 2011 yılında da Profesör Dr. unvanlarını almış, 2003-2004 ve 2011-2014 yılları arasında da ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı yürütmüştür. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda makale ve kongre tebliği yayınlamış ve aynı zamanda 4 adet doktora tezi ile 13 adet yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. BAP ve TÜBİTAK destekli birçok bilimsel projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan SARIERLER, 2008-2011 yılları arasında TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Veteriner Araştırma Destek Grubu Danışma Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Murat SARIERLER, ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında, küçük hayvanlarda tanısal görüntüleme (radyoloji, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, endoskopi, artroskopi), ortopedik cerrahi ve yumuşak doku cerrahisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.